Vragen? Bel ons 06 4245 9894
GRATIS BEZORGING binnen NL & BE
Vandaag 10% korting op alles Met code: alles10 | Gratis bezorging

Privacy- en cookieverklaring

Steigerhouten Meubelen

Boekelo

1 januari 2023

Uw privacy is voor Steigerhouten Meubelen Boekelo van groot belang. Wij houden ons dan

ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens

verwerken, via deze privacyverklaring;

 Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn

voor onze doeleinden;

 Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

mocht toestemming verplicht zijn;

 Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te

beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die

persoonsgegevens voor ons verwerken;

 Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw

bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze

privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de webwinkel Steigerhouten meubelen boekelo

allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met

Steigerhouten Meubelen Boekelo.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze

netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst

geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling

van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

 NAW-gegevens;

 Telefoonnummer;

 Factuuradres;

 Betalingsgegevens;

 E-mailadres.

Pagina 1 van 4

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling

is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale

bewaarplicht.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken

wij uw:

 Telefoonnummer;

 E-mailadres.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker

weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit

doen wij:

 Via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de

afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te

leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of

instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij

een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de

beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in

kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien

dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van

onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik

van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies

doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.

Pagina 2 van 4

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte

afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics

verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen

niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens

bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis

kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.

Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen

ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd

contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 Het laten corrigeren van fouten;

 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 Intrekken van toestemming;

 Een bepaalde verwerking beperken;

 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen

gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter

worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van

betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u

daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail

sturen naar info@smbshop.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder

met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in

te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Steigerhouten Meubelen Boekelo

Weerseloseweg 400

Pagina 3 van 4

7522PT Enschede

E-mailadres: info@smbshop.nl

Telefoon: 06-42459894

KvK nummer: 56626665

Zoeken naar producten

Back to Top

Vakantieperiode


Vanwege de aankomende vakantieperiode worden bestellingen tot 1 juni 2024 nog verwerkt. In de periode daarna is het niet mogelijk om uw bestelling te plaatsen.

Twijfelt u nog? Bestel dan voor 1 juni om zeker te zijn van tijdige levering.

Gebruik kortingscode 'alles10' voor 10% korting op uw gehele bestelling!

Dit zal sluiten in 20 seconden